Kako izračunati visinu krovnog grebena

При изграждането на всяка сграда, един от най-важните моменти е правилното изчисляване на височината на покрива на хребета, както и на неговата площ. С ниска височина кънки на покрива може да събира голямо количество сняг, което ще създаде допълнително напрежение върху цялата конструкция. От друга страна, с достатъчно висок ръб и голяма площ, покривът на покрива се увеличава, което може да се превърне в проблем при силни ветрове. Ето защо е важно да се знае как да се изчисли височината на покрива билото, предотвратяване на неговото преждевременно унищожаване.

Характеристики на покрива

При проектирането на всяка сграда е важно да се изчислят правилно параметрите на покрива. Тук трябва да се вземат предвид всички възможни товари, както и необходимия брой покривни материали. В този случай един от основните параметри ще бъде правилният наклон на кънките на конструкцията. При типичните покриви на покрива, склоновете обикновено са склон от 12-45 градуса. Известна е пряката зависимост на този ъгъл на наклона от товара, създаден от тежестта на покрива върху цялата конструкция на покрива на сградата.

Обичайната наклона на кънки

Обърнете внимание! Необходимо е допълнително усилване на кофражната система, което ще доведе до допълнителни разходи за изграждане. Ако намалите наклона на рампите, ще се увеличи натоварването на всички конструктивни елементи поради атмосферните валежи.

Също толкова важно е да се изчисли правилно системата за наклон. Това се дължи на прехвърлянето на общото натоварване от решетките към носещите стени на сградата. На свой ред кралските крака се определят от размера на напречното сечение и дължината им. Такива структурни елементи се избират въз основа на това, какви са действителните натоварвания на покрива, като се отчита ъгълът на кънките. За да се осигури необходимата граница на безопасност, експертите препоръчват леко увеличаване на получените резултати за изчисляване на дебелината на крачета.

Тъй като конфигурацията на покрива може да бъде различна, изчисляването на необходимите параметри ще бъде направено в зависимост от някои характеристики. За да изчислите правилно височината на покрива, винаги вземете под внимание броя на кънките и тяхната форма. Пренебрегването на такива характеристики ще доведе до грешки при изчисленията. Без такива данни ще бъде невъзможно да се определи площта на покрива и също така да се изчисли необходимото количество материали за покривното устройство. Височината на билото влияе върху дължината и конфигурацията на гредите.

Основни параметри

Зависимост от полезната площ по височината на билото

При изграждането на собствената си къща всеки собственик непременно ще се изправи пред изчисляването на височината на покрива. Преди да се определи такъв параметър, е необходимо да се вземат под внимание следните нюанси:

  • колькасць пахілаў;
  • наличие на таван или таван;
  • ъгълът на наклон на лъчите, като се вземат предвид възможните атмосферни валежи;
  • избран покривен материал.

В този случай трябва да се вземе предвид простата зависимост на количеството на валежите и ъгъла на наклона на лъчите. Количеството материал, необходимо за покривното устройство, може да се определи, като първо се изчисли височината на покрива. На практика, наклон от 45 градуса предполага увеличение на цената на покрива с коефициент 1,5 в сравнение с проектирането на плоска рампа.

Достатъчно е да знаете ширината и ъгъла на кънки

Смята се, че регулаторните изисквания за сградата причиняват пропорциите и височината на покрива. Междувременно може да се изчисли такъв параметър, познавайки действителните размери на стените на конструкцията. В този случай изчисляването на височината на билото може да се определи като се използват най-простите геометрични формули. За да направите това, трябва да знаете ширината на конструкцията, както и ъгъла, който определя наклона на покрива на склоновете.

селища

Такива параметри като височината на покривалото и ъгъла на наклона на рампата му са пряко свързани със зависимостта. В допълнение, избраният покривен материал влияе и върху ъгъла на покрива. На покрива може да се поставят меки керемиди, които имат наклон от 11-90 градуса. Керамичните плочки изискват ограничения на наклона до 60 градуса.

Необходимо е също така да се вземе предвид естетическия компонент, следователно е необходимо да се гарантира, че височината на покривния ръб съответства на височината на сградата. Факт е, че прекалено плоският или прекалено високият покрив може да повлияе неблагоприятно на външния вид на конструкцията. Предвид наличните климатични условия най-оптималната опция се счита за ъгълът на покрива, който е 35-45 градуса. Покривите, които имат по-плоска конструкция, ще бъдат обект на увеличени натоварвания, дължащи се на валежите.

Изчислителна формула

Ако вземете височината на билото за един от краката на десния триъгълник, тогава другият крак е половината от ширината на сградата. Съответно, дължината на наклона ще се счита за хипотенуза. Съгласно тригонометричната формула, дължината на крака в такъв триъгълник ще бъде равна на дължината на втория ранг, умножен от допирателната на ъгъла в основата. Например, вземете ширината на сградата на 6 м с ъгъла на наклона на наклона на покрива от 40 градуса. Обръщайки се към тригонометричната таблица на Брадис, определяме допирателната на ъгъл от 40 градуса. То ще бъде равно на 0.83. Оказва се, че половината от ширината на къщата - 3 метра трябва да бъде умножена по 0.83. В резултат на това достигаме височината на покрива на тази сграда, която ще бъде 2,49 м.

Dodajte komentar