Jačanje armiranobetonskih konstrukcija: minimalni i

Nezavisna gradnja već dugo prestane da bude nešto uobičajeno: ako imate potrebna znanja, veštine i pomagače, ovo je prilično izvodljivo. Građevinski radovi retko rade bez betoniranja, koji u većini slučajeva sadrže određeni broj ojačavajućih elemenata. Pouzdanost i izdržljivost betonskog objekta mogu se garantovati samo armiranjem armiranobetonskih konstrukcija prema GOST-u.

Naravno, samooplodni armirano-betonski objekti za izgradnju višespratne zgrade ili druge slične konstrukcije nisu mogući, jer takve vage zahtevaju industrijski pristup. U ovom slučaju, razmatramo samo slučajeve koji mogu nastati u privatnoj praksi, gdje možete jednostavno sami raditi.

Ojačati temelj ispod sile da to učinite sami

Ovaj članak će dobiti pravila ojačanja armiranobetonskih konstrukcija, koje se koriste u privatnoj izgradnji.

Betonska armatura

Popunjavanje monolitne ploče sa armaturnim kavezom: fotografija

Ojačanje je neophodno za povećanje potencijala jačine betona - armirani beton je mnogo puta veći od običnog ekvivalenta snage frakture. Povećana pouzdanost obezbeđuje metalni okvir, zavaren od armature, koji se nalazi u debljini betona. Igra ulogu skeleta, koji više puta povećava izdržljivost objekta (saznajte kako se pojavila ojačanja gaziranog betona).

U savremenoj konstrukciji, upotreba armiranog betona je de facto standard, uprkos činjenici da je njegova cena mnogo veća od uobičajenog ekvivalenta. Međutim, prisustvo armature ne pretvara beton u armirani beton. Ponekad se slučajno zavarivanje ramova jednostavno potopi u oplatu, a zatim se napuni malterom - neki graditelji to mogu pogrešno nazvati armiranim betonom, ali ova izjava je pogrešna.

Minimalni dobitak

Da bi obični beton pretvorili u armirani beton, nije dovoljno samo postaviti metalni okvir u njega. Postoji takav koncept kao i minimalni procenat armiranja armiranobetonskih konstrukcija, kroz koji se određuje stepen prelaska jednog stanja u drugi. Ako je procenat pojave metalnih elemenata manji od potrebnog, onda se ovaj proizvod odnosi na konkretna imena.

Obratite pažnju! Ovaj odeljak zasnovan je na tački 5.16 SNiP 2.03.01-84 "Betonske i armiranobetonske konstrukcije"

Završni okvir i metal šipka

Ako je broj metalnih komponenti manji od potrebnog, onda se ova vrsta armature smatra strukturalnom ojačanjem - a proizvod ne postaje armirani beton.

Minimalni procenat ojačanja objekta pomoću uzdužne ojačanja izračunava se na osnovu površine preseka betonskog elementa.

 • Kod ekscentrično rastegnutih i savijenih predmeta, u slučaju da se uzdužna sila nalazi izvan radne visine sekcije, ojačanje mora biti najmanje 0,05% (ojačanje S) površine preseka betonskog elementa;
 • Kod ekscentrično rastegnutih predmeta, gde je uzdužna sila smeštena između ojačanja S i S ", ojačanje mora biti najmanje 0,06% (ojačanje S i S") površine preseka betonskog elementa;
 • U ekscentrično komprimovanim objektima, minimalni procenat pojave metalnih elemenata je od 0,1 do 0,25% (armature S i S ").

Obratite pažnju! Ako je uzdužna ojačanja postavljena duž konture odseka (ravnomerno), tada poprečni presek armature treba da bude dvostruko veći od navedenih vrednosti. Ovo se odnosi i na centralno rastezljive objekte.

Maksimalan procenat dobitka

Sastavljanje rama pre prelivanja

U konkretnim radovima, instrukcija - "što više, bolje" - nije adekvatno.

Prevelika količina metalnih komponenti značajno će ugroziti tehničke karakteristike proizvoda.

Kao iu prethodnom slučaju, postoje i standardi.

 • Bez obzira na klasu betona i ojačavajućih elemenata, najveći procenat armature u poprečnom preseku proizvoda ne sme da pređe 5% kod kolona i 4% u svim ostalim slučajevima. Istovremeno, betonski malter mora efikasno prodreti između dijelova armaturnog kaveza;

Obratite pažnju! U oba slučaja, toplo valjani čelik se koristi kao ojačavajući elementi za armiranje armirano-betonskih konstrukcija.

Betonski poklopac

Reinforced Sheet Reinforcement

Усилительный каркас должен покрываться защитным слоем бетона, который обеспечивает совместную работу бетона и металлического скелета. Также он защищает металл от коррозии и воздействия окружающей среды (см.также статью «Защита бетона от влаги: способы и применяемые материалы»).

Debljina sloja iznad komponenti metalnog okvira treba da bude.

U zidovima i pločama (debljina mm) ne manje:

 • Preko 100 mm - 15 mm;
 • Do 100 mm i uključujući - 10 mm;

U rebrima i gredama:

 • Preko 250 mm - 20 mm;
 • Do 250 i uključujući - 15 mm;

U temeljnim gredama:

 • Ne manje od 30 mm;

U kolonama:

 • Ne manje od 20 mm;

Obratite pažnju! Ako je zaštitni sloj važniji, za dodatnu armiranost žica se koristi za armiranje armirano-betonskih konstrukcija, što će blokirati višak.

Jačanje stepeništa

U temama:

 • Monolit sa cementnom podlogom - 35 mm;
 • Prefab - 30 mm
 • Monolit bez cementne podloge - 70 mm;

Obratite pažnju! Ovaj odeljak je sastavljen u skladu sa tačkom 5.5 SNiP 2.03.01-84 "Betonske i armiranobetonske konstrukcije"

Takođe treba napomenuti da bi dijamantsko bušenje rupa u betonu ili sečenje armiranog betona sa dijamantskim krugovima trebalo uzeti u obzir lokaciju i strukturu armaturnog kaveza. Odvojeni dijelovi ili kroz rupe mogu značajno smanjiti potencijal snage objekta. Ako govorimo o potpunoj demontaži objekta, onda ova okolnost nije neophodna za uzimanje u obzir.

Rezultat

Usklađenost sa normama i standardima biće pouzdana garancija trajnosti i pouzdanosti armiranobetonskih konstrukcija. Detaljnije informacije o ovoj temi možete dobiti tako što ćete gledati video u ovom članku (saznajte kako se beton zagreje aparat za zavarivanje).

Dodajte komentar