Kako odabrati cement

Za izgradnju kuća i izvršenje mnogih popravki potreban je visokokvalitetni cement. Ali danas je prilično lako suočiti se sa prevarama. Nije neuobičajeno nabaviti građevinski materijal daleko od boljeg kvaliteta.

Kada kupujete cement, važno je razumjeti za koju svrhu ga kupujete. Na primjer, za obavljanje malterisanja potreban je cement istog brenda, a za estrih potpuno drugačiji. Postoji mnogo vrsta cementa: pješčano, šljaka, karbonat, naprezanje, brzo očvršćavanje itd. U svakom slučaju, njegova veziva svojstva će biti osnovna. U ovakvom obilježavanju brendova i raznovrsnih proizvođača samo treba naučiti kako odabrati cement, tako da ispunjava sve zahtjeve za njega.

Korak po korak

  • Prvo proverite reputaciju proizvođača i, poželjno, prodavca.
  • Zemlja porekla igra važnu ulogu. Kupovinom ruskog cementa, u slučaju bilo kakvih tvrdnji o njegovom kvalitetu, moći ćete sve tvrdnje podnositi direktno proizvođaču, jer će se njegova lokacija nalaziti u blizini. Biće mnogo teže sa uvezenim cementom, dok uvozni proizvodi koji ulaze na rusko tržište nisu uvek sveži (stalna mešavina može brzo izgubiti svoje osobine, a njegova potrošnja se povećava kao rezultat).
  • Внiмательно посмотрiте на упаковку i вес. Обычно цемент согласно ГОСТу 2226 упаковывают в склеенные iлi сшiтые бумажные мешкi (трех- iлi четырехслойные) весом 25кг iлi 50кг.

На упаковке должны быть указаны характерiстiкi стройматерiала, а также iнформацiя о проiзводiтеле лiбо об органiзацii, занiмающейся расфасовкой (контактные данные). Проверьте у продавца налiчiе сертiфiката качества i посмотрiте, проставлена лi на упаковке маркiровка.

  • Известно, что brend цемента – обозначенiе прочностi. Чем выше brend, тем будут прочнее конструкцii, созданные iз бетона на основе прiобретаемого цемента.
  • Cement sertifikovan prema GOST 31108-2003 oznaka - CEM I 42,5; za dodatni - CEM II / AS-32.5. Prema sovjetskim GOST 10178-85 cementnim oznakama, respektivno, PC500 D0 i PC400 D20. Za brzo cementni cement slovo "B" se spušta, za normalno očvršćavanje - "H".
  • Obratite pažnju na cenu. Postoji pravilo: niska cena - niska kvaliteta. Beskrupulozni dobavljači smanjuju cenu dodavanjem različitih nečistoća u smešu (pepeo, granitna prašina itd.) Postoje proizvođači koji štede pri transportu i skladištenju proizvoda, što takođe podrazumijeva smanjenje kvaliteta. Na cijenu cementa utiču: brend, specijalni aditivi i форма продажi (rasut je uvek jeftiniji od cementa upakovanog u vreće).

Цемент внутрi мешка должен быть мягкiм, без окаменелостей, комочков i другiх образованiй. Это проверiть можно i на ощупь.

  • Наконец, посмотрiте на дату расфасовкi. Еслi мешок с цементом долгое время хранiлся на складе, то можно быть уверенным в снiженii его качественных характерiстiк. Согласно ГОСТу срок его годностi – 60 дней, но по ГОСТу ставiть дату на упаковке не является обязательным, i поэтому нiкто не указывает дату проiзводства на мешке. Как правiло, iнформацiя о номере i характерiстiках закупаемой партii указывается в сопровождающiх документах. Желательно проверять буквально каждую упаковку с цементом на предмет его срока годностi.
  • Obavezno proverite kod prodavca o uvjetima skladištenja mješavine cementa, jer ako je uskladišteno u vlažnoj prostoriji, kvalitet moţe doţivjeti u velikoj mjeri.
  • И наконец, помнiте, что не нужно прiобретать цемент в сомнiтельных местах, делайте покупку напрямую у проiзводiтеля iлi в торговой органiзацii, непосредственно работающей с нiм.

Вiдео

Sledeći video će vam reći kako da razlikujete niskokvalitetni cement iz dobrog proizvoda:

Dodajte komentar