Kakva je nagiba kanalizacione cevi

Prilikom projektovanja i naknadne instalacije kanalizacionog sistema, potrebno je znati o pravilnom nagibu kanalizacione cijevi. Sistem je samopokriven, odvodi se kroz cevi pod uticajem gravitacije. Ako ne izaberete nagib cijevi, može doći do neispravnosti kanalizacionog sistema. Koji bi trebalo nagib kanalizacione cevi i kako to pravilno izabrati - o tome ćete saznati čitajući članak.

Mnogi Rusi ne mogu priuštiti kanalizaciju u privatnoj gradnji. Pri izradi sistema za kanalizaciju sa slobodnim protokom, najvažnije je da pravilno izračunate ugao na kojem treba postaviti kanalizacijske cijevi. Greške su pokvarene sistemskim kvotom, pa čak i nemogućnost njegove upotrebe.

Kako kanalizacijski sistem

Mreža cijevi koja preusmerava kanalizaciju iz sanitarnih uređaja u postrojenje za prečišćavanje čini kanalizacijski sistem. Za razliku od merenja različitih uglova u stepenima, nagib kanalizacijske cevi je definisan u cm po metru cevi.

Voda ne prolazi uzbrdo, tako da je cevovod montiran ispod nagiba, a odvodi se gravitiraju kroz cevi. Čini se da se zaključak zaključuje: što je veća pristrasnost, to bolje, ali to nije slučaj. Odvodni kanali za kanalizaciju imaju razne uključivače: smeće, mast, komadi hrane. Ako se sve to postavi u cev, onda će vremenski period prolaz biti potpuno zamašen i voda neće moći da ide u postrojenje za prečišćavanje. Sistem će dobro funkcionirati ako izaberete optimalnu brzinu protoka kanalizacije kroz kanalizacijske cevi, a reguliše se pod uglom cevi. Brzina od 1 m / s je optimalna za fluid u sistemu za kanalizaciju slobodnog protoka. Kod ove brzine, voda će oprati sve kanalizacije u septičkom jami. Sistem kanalizacije će se samočistiti, a blokade mogu nastati samo u izuzetnim slučajevima. Neće vam se stalno morati boriti.

Nagib cevi je nedovoljan, šta se dešava u ovom slučaju? Voda neće moći da ispuni sve čvrste materije, oni će precipitirati i formirati blokadu u kanalizacionoj cevi.

Nagib slobodnog toka kanalizacionog sistema postao je veliki, ali onda mogu nastati različiti problemi:

  • brzina vode će biti sjajna, jednostavno nema vremena da opere čvrste i nečiste;
  • veliki nagib cevi može dovesti do poremećaja vodenih vrata tokom pražnjenja, što će dovesti do pojave specifičnog mirisa kanalizacije u prostoriji.

Izračunavanje nagiba

Nagib kanalizacije se određuje u centimetrima. Da biste bolje razumeli oznaku nagiba cevi, razmotrite jednostavan primer. Nagib cevi je 0,04 cm, što znači da je visina slajda 4 cm po metru kanalizacione cijevi. Dužina cjevovoda je 4 m, što znači da je donja tačka 16 cm ispod gornjih (4x4 = 16).

Da bi se utvrdio optimalan nagib cjevovoda u prostoriji, pomaže se da izračunate stepen punjenja cevi. Ne idite u matematičke proračune. Kapacitet punjenja za glatke plastične cijevi je 0,5, a za cijevi sa grubom neujednačenom površinom je 0,6.

Ovi indikatori ispunjavanja cevi dozvoljavaju da tečnost prolazi kroz kanalizacijske cijevi optimalno.

Vrednosti rampe

Nagib cjevovoda zavisi od prečnika cevi. Postoje norme padine cevi:

  • cevni deo 50 mm, ugao nagiba 0.03;
  • cevni deo 85-100 mm, ugao nagiba 0.02.

Standardi se savijaju za sanitarne uređaje

  • umivaonik, uklanjanje cevi se pravi prečnik, što je jednako 40-50 mm sa uglovom nagiba 0, 025-0.035;
  • WC školjka, cijev prečnika od 100 mm se koristi za uklanjanje, nagib 0, 012-0.02.

Prilikom instalacije kanalizacije sa slobodnim protokom, izbor nagiba cijevi izvan zgrade igra važnu ulogu. Tipično, ove cijevi imaju veći prečnik nego cijevi od kanalizacije kuće. Prilikom ugradnje cevi prečnika od 150 mm, posmatrajte ugao nagiba 0.008, u izuzetnim slučajevima 0.007. Ako koristite cev prečnika od 200 mm za vanjsku ugradnju kanalizacije, njihov optimalni nagib će biti 0.007 i minimum 0.005.

Maksimalni dozvoljeni ugao nagiba spoljašnjih kanalizacionih cevi je 0, 15. To znači da kanalizacijski sistem ne može efikasno raditi ako nagib spoljnih cevi prelazi 15 cm po metru dužine.

Odabir tačnog nagiba - garancija efikasnog rada kanalizacionog sistema slobodnog protoka. U slučaju kršenja normi obračuna i ugradnje, kvalitetan rad sistema je nemoguć, konstantno se formira blokade.

Kada instalirate kanalizaciju samostalno, striktno pridržavajte se svih pravila i propisa, ako ste angažovali radnike, a onda se uverite da ih striktno prate, onda ćete u vašoj kući imati savršeno funkcionalni kanalizacijski sistem.

Video

U zaključku nudimo, u informativne svrhe, da gledaju video o pravilima za postavljanje kanalizacionih cijevi:

Dodajte komentar