Kako izračunati visinu grebena i područje dvostrukog nagiba

Dvuhhskatnaya krov je najpopularnija krovna konstrukcija, koja opremi privatne kuće, kupatila, garaže i druge zgrade. Izgradnja ovog tipa krova je racionalno rešenje za zaštitu unutrašnjosti od prodora padavina, vetra i mraza. U procesu projektovanja krova sa dvostrukim nagibom, centralno mesto zauzima izračunavanje visine grebena, određivanje nagiba i površina nagiba. Iz ovih tri parametra zavisi od života i efikasnosti preklapanja, tako da ćemo u ovom članku opisati kako samostalno izračunati glavne parametre i tehničke karakteristike krova, bez korištenja kalkulatora.

Ridžne veze

Greben je najviša tačka dvostrukog krova, horizontalna ivica, koja se nalazi na raskrsnici rampe. Montira se u završnoj fazi krovne konstrukcije, ali pre ugradnje plašta na rafterske noge. Dužina grebena privodnog krova odgovara dužini nagiba. Ovaj element okvirne konstrukcije rešava sledeće zadatke:

Položaj grebena u trusistemu kosog krova
  1. Glavna funkcija skejta je da podrži gornji deo krovnih nogu. Obuhvata sve parove špaltera, dajući strukturu krutosti, ravnomerno raspoređujući težinu krovnog materijala prikovnog krova.
  2. Obezbeđivanje cirkulacije vazduha. Vazdušni jastuk formiran u opremi grebena štiti krovni okvir od stagnacije i raspadanja vazduha, obezbeđuje ventilaciju svih drvenih elemenata, čime se povećava vek trajanja prijenosnog krova.

Važno je! U procesu projektovanja krova morate odabrati i pravilno izračunati visinu grebena. Ako se prostorija nalazi ispod krova krova koristi se kao stambena, onda se izbor vrši na osnovu željene visine plafona, u drugim slučajevima obračun se vrši na osnovu preporučenog ugla nagiba rampi.

Prozor online kalkulatora, računajući visinu grebena

Najlakši način je da izvršite proračune pomoću specijalnog programa kalkulatora, unosite početne podatke na koje možete utvrditi visinu grebena, površinu kosina i podkrovnu prostoriju.

Metode izračunavanja visine i površine krova

Moguće je izračunati visinu grebena i područje krovnog krova i druge povezane parametre bez korišćenja programa kalkulatora. To zahteva znanje o elementarnim geometrijskim formulama, za koje se nadamo da nemate vremena zaboraviti iz škole. Nezavisno izračunati konj može biti dva jednostavna metoda:

  • Matematički. Ovaj metod se zasniva na formuli za izračunavanje dužine noge trougla. Ako zamišljate kosi krov u vertikalnom delu, on oblikuje jednakokraki trougao. Visina grebena se zove segment, koji ide od sredine baze do vrha trougla (krova). Da biste utvrdili koja je to rastojanje, potrebno je da upotrebite formulu: a = b x tg?, Gde je a visina grebena, a da li je rastojanje između nagiba duž nagiba ,? - ugao koji se formira podnožjem krova i nagiba. Po završetku izračunavanja visine grebena, možete izračunati površinu pedimenta, kao i koliko je potrebno za njegovo šivanje. Kalkulator koristi matematički metod za izračunavanje. Formula za izračunavanje visine grebena grebena
  • Grafički. Grafički metod se zasniva na izgradnji skaliranog crteža koji odražava dužinu i širinu kuće, kao i stvarni nagib nagnute kosine krova. Na listi papira nacrtajte prednju projekciju kutije kod kuće, a zatim koristite protraktor za merenje ugla između podnožja krova i rampe. Rastojanje od nadvožnjaka do priključka grebena meri se pomoću ravnača i prevedeno na osnovu skale. Za grafički metod određivanja visine grebena, obračun nije potreban, ali greške u njegovoj upotrebi nastaju bar.

Važno je! Najefikasniji način izvršavanja izračunavanja visine grebena i površine nagiba je poseban online kalkulator. Da biste je koristili, potrebno je uneti početne podatke: dužinu i širinu kuće, nagib nagiba.

Određivanje visine krova

Najvažniji faktori koji utiču na izbor visine grebenskog zgloba odnose se na prirodne uslove područja na kojima se odvija konstrukcija. Prema građevinskim kodovima, ovaj parametar se bira na osnovu sljedećih uslova:

  1. Količina padavina. Što je više zimskih padavina u građevinskom području, veći je greben krova da bi se postigli strmije kosine, od čega se snijeg "gravitacije" sklizne. Za centralnu Rusiju, preporučeni nagib je 40-50 stepeni. Da bi ovu sliku podučili sa širinom kuće od 6 m, greben mora biti podignut najmanje za 2,52 m. Zoniranje ruskih regiona po količini padavina u zimskom periodu
  2. Tip krovnog materijala. Priroda krova pokrivne površine ogleda se u preporučenom nagibu krova. Ako je površina gruba, onda se ugao nagiba povećava kako bi se olakšalo spuštanje snega mase. Ako je krovni materijal gadno, onda je nagib izabran u području donje granice preporučenih vrednosti, jer povećanje ovog parametra povećava površinu i težinu nagiba. Preporučeno podnožje krova zavisno od upotrebljenog materijala
  3. Snaga vetra. U područjima gdje preovlađuje oštar gusti vjetar, uragane se često pojavljuju, nagib krova se smanjuje kako bi se smanjila vjetrova krovne konstrukcije. Snažan vjetar pokriva premaz s krova, smanjujući zaštitu od prodiranja vlage. Vetar krovni opterećenje

Obratite pažnju! Visina grebenskog zgloba utiče na delotvornu površinu potkrovlja. Za opremanje dnevne sobe ispod krova treba podići krov na visinu od najmanje 2,5 m, međutim, to će negativno uticati na korisnu površinu zbog niskih bočnih zidova.

Zavisnost visine grebena na nagibu kosina

Video instrukcija

Dodajte komentar