Kako izračunati visinu grebena krova

Pri izgradnji zgrade, jedan od najznačajnijih momenata je tačno izračunavanje visine grebena krova, kao i njegovog područja. Uz nisku visinu grebena na krovu može se akumulirati velika snega, što će stvoriti dodatni opterećaj na celoj strukturi. S druge strane, sa dovoljno velikim grebenom i velikom površinom, povećava se vetar krova, što može biti problem sa jakim vjetrom. Stoga je važno znati kako izračunati visinu grebena krova, sprečavajući njegovo prerano uništavanje.

Karakteristike dizajna krova

Prilikom dizajniranja bilo koje zgrade, važno je pravilno izračunati parametre krova. Ovde treba uzeti u obzir sva moguća opterećenja, kao i potrebnu količinu krovnih materijala. U ovom slučaju, jedan od glavnih parametara će biti pravi nagib građevinskih rampi. U tipičnim krovovima, obronci obično imaju nagib od 12 do 45 stepeni. Poznata je direktna zavisnost ovog ugla nagiba na opterećenja stvorena težinom krova na cijeloj strukturi krova zgrade.

Normalni nagib

Obratite pažnju! Neophodno je dodatno učvršćivanje truss sistema, što će dovesti do dodatnih troškova izgradnje. Ako smanjite nagib kosina, onda će doći do povećanja opterećenja svih strukturnih elemenata usled padavina.

Podjednako je važno pravilno izračunati sistem raftera. To je prouzrokovano prenošenjem ukupnog opterećenja sa splavova na zidove nosača zgrade. Zauzvrat, nogavice su određene veličinom njihovog poprečnog preseka i dužine. Ovakvi strukturni elementi se biraju na osnovu onoga što su stvarni opterećenja na krovu, s obzirom na ugao nagiba. Kako bi se osigurala potreba za sigurnošću, stručnjaci preporučuju blago povećanje rezultata izračunavanja debljine rafterskih nogu.

Budući da konfiguracija krova može biti različita, izračunavanje potrebnih parametara će se vršiti u zavisnosti od nekih funkcija. Za ispravno izračunavanje visine krova uvek treba uzeti u obzir broj kosina i njegov oblik. Zapostavljanje takvih karakteristika dovestiće do grešaka u izračunavanju. Bez takvih podataka, nemoguće je odrediti površinu krova, kao i izračunati potrebnu količinu materijala za krovove. Visina grebena utiče na dužinu i konfiguraciju škare.

Osnovni parametri

Zavisnost korisne površine visine grebena

Izgradnjom svoje kuće, svaki vlasnik će se definitivno suočiti sa izračunavanjem visine nivoa krova. Prije nego što odredite takav parametar, potrebno je razmotriti sledeće nijanse:

  • broj klizača;
  • prisustvo stambenog tavan ili potkrovlja;
  • ugao nagiba, uzimajući u obzir moguće padavine;
  • odabrani krovni materijal.

U ovom slučaju, potrebno je uzeti u obzir jednostavnu zavisnost količine padavina i ugao nagiba kosina. Količina materijala potrebnog za pokrivanje može se odrediti pre računajući visinu krova. U praksi nagib od 45 stepeni podrazumijeva povećanje troškova krova za 1,5 puta u poređenju sa izgradnjom ravne rampe.

Dovoljno je znati širinu i ugao nagiba.

Smatra se da regulatorni zahtjevi za zgradu određuju proporcije i visinu krovnog grebena. U međuvremenu, ovaj parametar se može izračunati, saznajući stvarne dimenzije zidova konstrukcije. Izračunavanje visine grebena može se odrediti korišćenjem najjednostavnijih geometrijskih formula. Da biste to uradili, morate znati širinu konstrukcije, kao i ugao koji određuje nagib kosina krova.

Izračunavanje

Parametri kao što su visina grebena krova i ugao nagiba su direktno povezani. Pored toga, odabrani krovni materijal takođe utiče na ugao nagiba krova. Na primjer, meki pločice se mogu postaviti na krov, koji ima nagib od 11 do 90 stepeni. Keramičke pločice zahtevaju ograničenje nagiba do 60 stepeni.

Takođe je neophodno uzeti u obzir estetsku komponentu, tako da treba osigurati da visina grebena krova zgrade odgovara visini zgrade. Činjenica je da prekomeran ili prevelik krov može negativno uticati na izgled strukture. S obzirom na postojeće klimatske uslove, najbolja opcija se smatra ugao nagiba krova, koji je 35-45 stepeni. Krov, koji ima ravnu konstrukciju, biće podložan povećanju opterećenja usled padavina.

Formula za izračunavanje

Ako uzmemo visinu grebena kao jednu od nogu pravog trougla, onda će drugi biti pola širine zgrade. Shodno tome, dužina nagiba će se smatrati hipotenuzom. U skladu sa trigonometrijskom formulacijom, dužina noge u takvom trouglu će biti jednaka dužini druge noge, pomnožena sa vrijednošću tangente ugla na dnu. Na primer, uzmite širinu objekta od 6 m uz ugao krova od 40 stepeni. Pozivajući se na Trigonometrijsku tablicu Bradis, određujemo tangenciju ugla od 40 stepeni. To će biti jednako 0,83. Ispostavlja se da se polovina širine kuće - 3 metra mora pomnožiti sa 0,83. Kao rezultat, dobijamo visinu grebena krova takve zgrade, koja će biti 2,49 m.

Dodajte komentar