Nagib ravnog krova - nivelisanje i minimalni ugao

Pošto se ravnim krovom preklapaju poslovne zgrade, industrijski objekti i stambeni objekti nemaju rampe, postoje povećani zahtjevi za kvalitet hidroizolacije. Tri do pet slojeva materijala se koriste da bi se izbjeglo curenje, ali ravna površina krova ne može odvoditi vodu onoliko efikasno koliko je to područje. Zbog toga stvara područja u kojima se vlaţi akumulira, osuše se samo u najtoplijim periodima u godini. U ostatku vremena, ne-isparavajuće lužice izlažu sloj hidroizolacije negativnim efektima, uništavajući ga.

Ložišta na površini ravnog krova

Pored toga, na mjestima akumulacije vlage se seče čestice tla i prašine, čineći svojstven supstrat. Vetar u ovom povoljnom okruženju donosi seme, a oni klijati. Uništavanje krovne pite. U cilju organizovanja uklanjanja viška vlage i njihovog kretanja u drenažni sistem postavlja se nagib ravnog krova. Dakle, naziv "ravno" je samo figura govora, u stvari, njegova površina se nalazi u malom uglu, koja nije vidljiva za oko, bez korišćenja specijalnog geodetskog instrumenta. Šta bi trebalo biti pristrasnost i kako se može stvoriti, reći ćemo u ovom članku.

Razlukonka ravna krovna pjena beton

Building codes

Minimalan nagib ravnog krova regulisan je tačkom 4.3 SP 17.1333, usvojen i usvojen 2011. godine. Omogućava ugao nagiba krovne površine u opsegu od 1,5-10% ili 1-6 stepeni. To jest, najmanji nagib dozvoljen propisima, 1,5% ili 1 stepen, stvara uslove za kretanje vode do odvodnih cevi i oluka, sprečava stagnaciju. Korijeni šahte se rijetko koriste, jer na velikoj površini krova, valjani vodootporni materijali klizaju prema bazu.

Proces stvaranja kosine naziva se ravnim krovom. Ovaj zadatak se vrši na različite načine koristeći:

 1. Materijal za toplotno izolaciju;
 2. Materijali za rasuti materijal;
 3. Laka betonska miješalica sa materijalima za dopunu;
 4. Laki beton se meša sa polimerima.
 5. Plastični paneli

Važno je! Nagib operisanog ravnog krova ne bi trebao biti veći od 3 stepena, jer njegovo povećanje smanjuje sigurnost upotrebe.

Razlonlon termoizolacioni materijali

Struktura bilo kog ravnog krova podrazumeva prisustvo sloja termoizolacionog materijala. Da biste podesili ugao površine krova, prilagodite debljinu izolacije. Da bi se sprečilo klizanje i održavanje određenog ugla, fiksiran je na podnožje krova pomoću vijaka za samoprezivanje. Ako je osnova krova dobro očišćena, izolacija na njega se može zalepljivati ​​ili koristiti posebne plastične podloge, sakupljivši slojeve termalnog izolatora između sebe.

Razlukonka ravni krov sa izolacijom

Ovaj metod razdvajanja ima prednosti, dobro je jer:

 • Relativno je jeftin. Pošto je izolacija neophodna za formiranje krovne pite, troškovi se povećavaju samo kupovinom lepka ili spajaja.
 • Dovoljno. Ovom metodom moguće je podesiti ugao od 1-4 stepena sa velikom preciznošću, što je sasvim dovoljno za efikasno odvodnjavanje.
 • Lagan. Za razliku od većine drugih metoda, razgradnja ravnog krova sa izolacijom ne zahteva armiranje osnove, s obzirom da termoizolacioni materijal, najčešće mineralna vuna ili ekspandirani polistiren, ima malu masu.

Rasulonka kao materijal

Stvaranje ugla nagiba ravnog krova uz pomoć materijala za otpad počinje sa instalacijom hidroizolacionog materijala. U toj ulozi najčešće se koristi stekloizol, moderan je analog krovnog materijala na bazi staklene tkanine, zbog čega ima povećanu zateznu čvrstoću, vijek trajanja je više od 20 godina. Na stekloizol zaspi zasuđenu glinu ili perlit kako bi izdržali potrebni ugao nagiba. Nakon toga, materijal za popunjavanje pokriven je polietilenskim filmom koji se nalazi preklopljen sa trakama i preostali slojevi krovne pite položeni su prema projektu.

Razulukon ravnom krovom proširuje gline

Međutim, ovaj način stvaranja ravne krovne stijene ima mane:

 • Granule velikih dimenzija (više od 20 mm) ne dozvoljavaju precizno posmatranje zadatog ugla kako bi se postigao gladak.
 • Materijal za punjenje se ne može rigidno fiksirati, zbog čega se tokom vremena menja. Na onome što može da se desi u fazi formiranja krovne pite, ako ne popunite gline cementnim mlekom. Međutim, u ovom slučaju se vreme provedeno za sušenje povećava.
 • Popunjavanje se vrši skoro očnim, pa je nemoguće posmatrati tačan ugao nagiba.
 • Zahvaljujući velikoj težini materijala popunjavanja, potrebna je armiranje betonske podloge krova.

Betonske mešavine

Da biste postavili nagib ravnog krova, možete koristiti mešavine na bazi betona. Ova metoda nije pogodna za rekonstrukciju ili delimičnu popravku, može se koristiti samo za novoosnovane krovove. Da bi napravili krov razuklonka betonske smeše zahtevaju specijalnu opremu i visoko kvalifikovane radnike. Primijeniti dvije vrste betona:

 • Uz dodavanje proširene gline i perlita, šljaka.
 • Uz dodavanje polimernih materijala.

Ova metoda ima samo dve nedostatke: visok trošak, koji se sastoji od naknade visokokvalifikovanih radnika i visoke troškove polimera, a drugi je velika težina betona, što povećava opterećenje na krovnoj bazi.

Tanak beton

Tanak beton

Razulonka koristeći panele

Najinovativniji način postavljanja ugla krova je korišćenje posebnih plastičnih ploča. Oni, kao i čestice dječje zagonetke, sakupljaju se i postavljaju na prethodno pripremljenu bazu, a potom izlivaju tečnom gumom. Različita debljina panela omogućava najtačnije poštovanje ugla nagiba površine. Ali ovakav način ima svoje karakteristike:

 1. Visoka cena panela. Zbog činjenice da se ova metoda nedavno upotrebljava u Rusiji, domaći proizvođači još nisu ušli u njihov domet. Zbog toga je neophodno koristiti skupo uvezeno potrošno sredstvo.
 2. Brzina instalacije Pošto se prilikom polaganja panela ne moraju pričvršćivati ​​vijcima, kako bi se ugao prilagodio specijalnim uređajima, nivelisanje se vrši što prije.
 3. Kombinovana upotreba panela i tečne gume omogućava istovremenu toplotnu izolaciju i hidroizolaciju, što takođe ubrzava proces izgradnje i popravke krova, a prilikom jeseni ovaj kvalitet postaje odlučujući u izboru tehnologije razvoda.

  Paneli sa nagibom za formiranje

Kontrola efikasnosti trotoara

Da biste provjerili da li se izravnavanje pravilno vrši i da li se voda efikasno odvodi sa površine krova, koristite jedan od dva načina:

 • Instrumental. Za to je potreban poseban uređaj koji je dostupan u arsenalu geodetskih radnika i graditelja, nagiba. Njegov dizajn se sastoji od nekoliko metalnih šina sa podupiračima i klatnom koji se primjenjuje na njih. Glavna šina postavljena pravougaona prema grebenu, a klatno pokazuje nagib na skali.

  Inclinometar

 • Praktično Ovaj metod aktivno koriste graditelji kako bi bili sigurni da je nagib dovoljan za preusmeravanje vode. Da proverite, uzmite kantu vode, baci ga i gledajte kako se kreće. Ako voda brzo protiče do sistema za odvodnjavanje, bez formiranja stagnacije, nivelisanje se vrši ispravno. Ovaj metod se može koristiti u privatnoj izgradnji, jer jasno pokazuje kvalitet obavljenog posla.

Razuklonka ravnog krova izvedenog prema građevinskim standardima štiti gornje podove od curenja i produžava rok njenog rada.

Video instrukcija

Dodajte komentar