Ugao nagiba krova za sneg - optimalan i minimalan

U građanskoj izgradnji niske gradnje, iskusni graditelji nazivaju strukture najčešće, racionalnije i ekonomski održive vrste krova. One se mogu sastojati od jedne, dve, tri ili čak četiri padine, u jednoj tački se plove, koji se nazivaju greben. Od ravnih krovova, razmak se razlikuje od ugla nagiba, koji prema graditeljskim kodovima mora biti veći od 2,5 stepena. Izbor nagiba je važna faza u kreiranju projekta, na kome zavise snaga, nosivost i izdržljivost objekta. U ovom članku ćemo vam reći kako odabrati pravi ugao da biste smanjili sneg tokom zime.

Određivanje ugla

Kut krova - parametar inženjerskog obračuna krovnih konstrukcija, koji odražava odnos visine grebena do širine osnove nagiba. Krovni krovovi mogu imati nagib od 2,5-80 stepeni, međutim, optimalni opseg vrednosti ugla nagiba je 20-450. Područje nagiba, otpor vjetra i opterećenje snega zavise od ovog parametra. U literaturi postoje sledeći termini:

 • Minimalna pristrasnost. Minimalni ugao nagiba uopšte za postavljene krovove je 2,5 stepeni, ali u zavisnosti od materijala koji se koristi za hidroizolaciju, ovaj parametar može da se poveća. Najmanje je najmanji ugao za valjane bitumenske i membranske premaze, to je 2-4 stepeni. Minimalna dozvoljena vrijednost za metalnu pločicu i valovitu ploču je 11-120, za keramičke pločice - 220.
 • Najbolji. Najbolje ime je najpogodniji nagib krova u ovim klimatskim uslovima kada se koristi određeni hidroizolacioni materijal. Optimalni ugao nagiba omogućava nezavisno spuštanje snega, što olakšava održavanje krova.

Važno je! Nagib krova se može izraziti stepenima, u procentima ili kao odnos strana. Da bi se izračunao ovaj parametar krovne konstrukcije, potrebno je podijeliti polovinu širine fasade za visinu, a zatim se pomnožiti za 100 posto.

Izračunavanje nagiba Izračunavanje nagiba nagiba

Kriteriji za izbor

Izbor pristrasnosti zasniva se na inženjerskom proračunu, uzimajući u obzir klimatske uslove u zoni u kojoj se vrši izgradnja, karakteristike pokrivne krovne konstrukcije i nosivosti rafterskog okvira. Da bi izgradnja bila pouzdana, potrebno je uzeti u obzir sljedeće kriterijume:

 1. Opterećenje vjetra. Što je krov veći, jača je njegova sposobnost plovidbe. Prema tome, u područjima sa snažnim, gustim vetrovima poželjnije su ljepše krovne strukture. Iako, s druge strane, sa vanjskim padinama vjetra može rušiti vodonepropusni materijal.
 2. Sneg opterećenja. Što je veće opterećenje snijega, to je više pokriveno kosinama. Ugao krova od 40-45 stepeni pruža nezavisno spuštanje snega sa površine krovnog materijala.
 3. Karakteristike završne obloge. Svaki premaz za konstrukciju krova je optimalan nagib koji se mora uzeti u obzir prilikom projektovanja konstrukcije.
 4. Nosivost rama. Što je manji poprečni presek elemenata rama i što je veće rastojanje između njih, veći nagib mora biti kako bi se izdržao opterećenje snijega.
Efekat nagiba na stepenu udaranja Težina niske i srednje krovne konstrukcije

Optimalna brzina za olakšanje snijega

Ograničavajući faktor pri izboru ugla nagiba krova na krovu u centralnoj Rusiji je karakteristika ovog snega. Veliki broj snega koji padaju zimi povećava pritisak na krovni sistem, što dovodi do deformacija rama i krovnog materijala objekta. Iskusni zanatlije veruju da postoji stabilna korelacija između nagiba i otpornosti na opterećenje snijega:

 1. Ako je manja od 30 stepeni, snijeg se sakuplja na površini nagiba. Snegovi i mraz imaju značajnu masu, zbog čega se povećava opterećenje na krovnom ramu i postiže kritičko očitavanje. Međutim, deo snijega se odvaja od površine vjetrom. Ako je ugao nagiba krova u ovom opsegu, štitnici za sneg nisu instalirani na njoj, posebno ako krovni materijal ima grubu površinu.
 2. Sa vrijednošću od 45 stepeni, sneg opterećenja na površini nagiba dostigne maksimalne vrijednosti. Sneg na takvim konstrukcijama se akumulira u velikim driftovima, što dovodi do kolapsa rama, ako krov nije periodično očišćen.
 3. Ako je krov 45 stepeni ili veći, onda se u proračunima opterećenja na rafteru može zanemariti težina snega, s obzirom da se sneg s nagiba slide sam po sebi, a ne zadržava se na nagibu. Da bi osigurali rad krova, koji ima veliki ugao nagiba, na njemu se postavljaju snijegovi, sječivši sloj snijega kada se svodi na tanji ploče sa manjom brzinom i padom energije.

Imajte na umu! Prema građevinskoj klimatologiji, teritorija Rusije podeljena je na 8 klimatskih zona, od kojih svaka ima svoj prosečan godišnji teret na snegu. Ova referentna vrednost se koristi za izračunavanje nagiba krova, debljine poprečnog preseka ograde i izbor krova.

Uticaj ugla nagiba na visinu potkrovlja Uticaj nagiba krova na visinu krovnog prostora

Uticaj na dizajn

Važno je da promena nagiba koja olakšava uklanjanje snijega značajno utiče na dizajn krova kao cjeline. Povećanje strpljenja podrazumeva sledeće posledice:

 • Povećanje težine krovne pite. Težina 1 kvadratnog metra krovne pite sa nagibom od 50 stepeni je 2-2,5 puta veća od krova sa nagibom od 2 stepena.
 • Povećajte površinu stingraja. Što je krov veći, veća je površina njegovih kosina, to je veći trošak, a time i trošak materijala za krovove.
 • Okvir za olakšanje. U nedostatku opterećenja snijega, možete osvjetljavati krovni okvir kako biste ga uštedeli na drvetu.
 • Nemogućnost upotrebe valjanih materijala. Ako nagib krova prelazi 40 stepeni, ne preporučuje se upotreba bitumena i membranskih valjanih materijala, jer mogu jednostavno "kliziti" pod utjecaj visoke temperature.

Iskusni rukotvorci napominju da pravi izbor pomaže u povećanju vijeka trajanja krovnih konstrukcija kako bi se olakšalo rad i održavanje krova u uslovima snežnih ruskih zime. Greške u projektu, povezane sa pogrešnim izborom optimalnog ugla, dovode do deformacija špala, kolapsa plaštanja, poplave atmosferske vlage u intersticijski prostor tokom kiše ili tokom odmrzavanja.

Kriteriji nagiba

Video instrukcija

Dodajte komentar