Postavljanje vrata bliže spoljašnjim i unutrašnjim

Zatvarači su uređaji za automatsko zatvaranje vrata, koji se koriste u stambenim i industrijskim objektima koji svoj rad obavljaju neprimećeni, sa pravilnom ugradnjom i održavanjem.

Prilikom ugradnje izvan sobe treba uzeti u obzir klimatske uslove koji ne utiču na vrata unutar prostorije. Blokovi koji se koriste interno obično se izračunavaju za manje težine i bezopasnih uslova rada. Kako postaviti vrata bliže, podstiče članak.

Vrste zatvarača

Pre nego što ugradite vrata, trebalo bi da se upoznate sa njihovim sortama.

Osnovne vrste konstrukcija prema metodi instalacije prikazane su u tabeli:

Bliži tip Posebne karakteristike
Tovarni list

Uređaj je montiran na vrhu kućišta.
Vanjski Montira se unapred, u popravci sobe. U suprotnom, nakon što je posao završen, nemoguće je postaviti vrata bliže svojim rukama.
Skriveno Ovo je najsloženija vrsta proizvoda koji zahteva dovoljno iskustva za instalaciju. Na proizvod se često detaljno upućuju detaljna uputstva za ugradnju vrata. S poštovanjem problema će biti manje.

Izbor vrata bliže

Savet: Izaberite mehanizam za vožnju, s obzirom na veličinu i težinu vrata.

Različiti zatvarači vrata

Glavna pravila za odabir strukture su:

 • Određuje se težina krila vrata. Povećavajući se masa povećava se snaga uređaja;
 • Sa suvim teškim platnama, moguće je postaviti zatvarače vrata na više vrata, ali uz poštovanje njihovog sinhronog rada;
 • Nije garantovan pravilan rad mehanizma sa širinom krila vrata većim od 1,6 metara;
 • Obratite pažnju na brzinu udaranja i zatvaranja vrata, koja se vizuelno određuje;
 • Otvaranje kočenja. Ova funkcija je neophodna da zaštiti vrata od oštećenja kada pogodi zid;
 • Zaključavanje vrata u otvorenom položaju;
 • Odloženo zatvaranje. Ova funkcija vam omogućava da slobodno prolazite kada morate držati vrata.

Kada se u blizinu poveže nekoliko funkcija, cena proizvoda se povećava.

Mogućnosti montiranja mehanizma

U zavisnosti od dizajna, koriste se različite mogućnosti pričvršćivanja zatvarača. Na primjer, mehanizmi sa kliznim kanalima ili sa ručicama mogu se fiksirati sa unutrašnje i spoljašnje strukture vrata unutar prostorije.

Savet: Zbog negativnog uticaja fluktuacija temperature, ne postavljajte uređaj na spoljnu stranu ulaznih vrata.

Glatkošću pomeranja ručice obezbeđuje ga opruga koja ga kontroliše, sa promenljivim protokom motornog ulja u jednu šupljinu, a zatim u drugu. U hladnom vremenu, ulje stiče veći viskozitet i postaje gusto, a na vrućini, naprotiv, postaje tečnost.

Zbog nihanja temperature, podešavanje uređaja treba obavljati češće nego što je naznačio proizvođač. Ovo će dovesti do smanjenja radnog resursa sistema.

U ovom slučaju izabran je jedan od tri mehanizma za montažu mehanizma:

 • Standardna instalacija. U ovom slučaju fiksiranje glavnog radnog tijela vrši se na platnu. Poluga je pričvršćena za kutiju za vrata nadvratnika;
 • U gornjoj šemi, mehanizam je pričvršćen na nadvratnici ili gornji snop kutije, a čaura poluga je pričvršćena na krilo vrata;
 • Slično standardnoj verziji, vrši se paralelni aranžman, ali poluga nije fiksirana normalno, već paralelno na montažnom uglu.

Bliža instalacija двери зависит от варианта размещения петель или направления перемещения полотна при его открывании/закрывании. При открывании двери «на себя», монтаж механизма осуществляется по стандартной схеме на полотно, а рычаг фиксируется к брусу коробки. Вариант «от себя» предполагает верхнее крепление доводчика к притолоке, а фиксация рычага выполняется на полотне.

Načini ugradnje bliže bliže

Takođe postoje i nestandardni slučajevi, na primer, sa nedovoljnom visinom otvaranja vrata. Iz ovakve strukturno složene situacije možete koristiti montažne ploče i uglove.

Vrata koja se približavaju u sličnim slučajevima se postavljaju prema paralelnoj šemi na jedan od dva načina:

 • poluga je pričvršćena paralelno, pričvršćivanjem cipela na montažnu konzolu, koja je fiksirana na kutiju;
 • glavno telo mehanizma je pričvršćeno za kutiju pomoću posebne montažne ploče.

Savet: Ne možete koristiti vrata, kao limiter za otvaranje vrata. Za ovo postoje vrata zaustavljanja.

Vrata se zaustavljaju

Šema i pravila standardne i gornje montaže

Vrata za montažu vrata bliže

Glavna pravila za montažne strukture su:

 • Tačan izbor zatvarača modela, uzimajući u obzir težinu i širinu postojećih vrata. Za pomoć, možete koristiti evropsku standardnu ​​tablicu - EN 1154.
 • Na primer, za vrata širine do 75 cm i težine do 20 kg, dovoljno je približiti klasu EN-1, sa parametrima od 85 cm i 40 kg, trebali biste kupiti EN-2.
 •  Klasa mehanizma navedena je u tehničkoj dokumentaciji. Za teška vrata, u odsustvu uređaja potrebnih parametara, možete postaviti dva zatvarača, ravnomerno raspoređivati ​​opterećenje na njima;
 • Uverite se da je izabrana opcija mehanizma dostupna za instalaciju;
 • Nakon ugradnje, vrata bliže neće se nasloniti na zid ili bilo koji komad nameštaja;
 • Bliže i poluga moraju biti postavljene na ravnu površinu.

Kako postaviti vrata bliže, video prikazuje sa svim nijansama.

Bliža instalacija

Montažni algoritam gornje donje strane vrata je sledeći:

 • Bira lokaciju za montažu vrata bliže, uzimajući u obzir pravac otvaranja vrata. Kada otvarate vrata "na sebi", kućište uređaja se montira u gornjem delu krila vrata sa strane šarke; "Od sebe" - telo je pričvršćeno za okvir vrata, a poluga do krila vrata. Koristeći istu tehnologiju, zatvoreni zatvarači su montirani, bez obzira na vrstu njihovog potiska - kanal ili polugu;
 • Priloženi dijagram ožičenja u razmeri 1: 1, do vrata bliže, do krila i vrata. Kroz oznake jezgre jezgra označeno bušenje rupa. Shema se mora koristiti prema odabranom tipu instalacije;
 • Izbušeni u kutiji i rupama vrata sa željenim prečnikom. U proizvodnji vrata od malih debljina ili aluminijumskog profila, trebalo bi da koristite posebne elemente za pričvršćivanje ili bonki, što će sprečiti deformaciju metala u mestu pričvrsnih dijelova
 • Vijci kroz bušena rupa pričvršćuju strukturu karoserije i polugu za cijevi ili zarezanu šinu. Poluga poluge je pričvršćena na telo bliže vijakom, a poluga u kolenu je spojena.
 • Označite i postavite bliže;
 • Podesiva ručica koljena tako da je pod uglom od 90? na ravni krila vrata, kao na slici;
 • Sila zatvaranja vrata je podešena. Istovremeno, vrata se otvaraju, procenjuje se brzina zatvaranja i ona se dovodi do željene vrednosti pomoću vijaka za podešavanje;
 • Podesiva brzina zatvaranja vrata;

Prilikom podešavanja uređaja u režimu "dokhlop" potrebno je jasno podešiti silu i brzinu zatvaranja vrata u dvije zone: u opsegu od 180 °? do 15? i od 15? na 0?. U krajnjoj zoni, brzina i sila treba da budu malo veći kako bi se vrata pravilno slamnula, ali se trebaju izbjeći velike razlike u brzini;

 • Prilikom podešavanja, nemoguće je odvijati vijke u velikoj mjeri kako bi se izbjeglo depresiviranje bliže tijelo i curenje ulja, što će dovesti do kvara uređaja.

Postupak postavljanja za bliže podu

Sprat bliže

Priključci na otvorenom vratu sami otvaraju vrata desnom i levom verandom i okretnim vratima.

Vrata su visila na posebnim šarkama. U ovom slučaju dno će imati dvostruku funkciju: kao šarnir vrata i poluga, jedan od njegovih krajeva je povezan sa izlaznom osovinom uređaja, a drugi se montira na krilo vrata.

Postupak instalacije za približavanje vrata uključuje:

 • Šablon za označavanje kartona.
 • Sprat je ispucan ispod vrata, na strani šarke.
 • Kada je obeležavanje šablona postavljeno tako da je osovina mehanizma bila sa izbočinom na jednoj vertici, a gornja ivica udubljenja je ispod kutije i vrata za 3 mm.
 • Kada obeležite žljeb za klatna vrata, potrebno je postaviti obrazac paralelno i simetrično na krilo vrata.
 • Ugradnja u drvenom podu je izduvana do dubine od 6 cm. U betonskom asfaltu neophodno je koristiti elektromehaničko sečenje.
 • Bliža kućišta se ubacuje u udubljenje. Razmak između kućišta i zidova udubljenja popunjen je cementnim malterom ili njegovim zamjenama.
 • Posle očvršćavanja rešenja, možete ga bliže postaviti.
 • Kućište bliže postavlja se u kućište i unapred se fiksira vijcima.
 • Pričvršćena gornja šarka za vrata. Vertikalna vodovodna linija koja prolazi kroz njegovu centralnu rupu trebalo bi da prikaže konusnim vrhom sredinu izlazne osovine konstrukcije.
 • Prilikom postavljanja gornje šarke, moguća su mala odstupanja pomeranjem vrata blizu kućišta na 10 mm.
 • Da biste pomerili bliže telo, potrebno je osloboditi vijke na suprotnoj strani vijka lociranih blizu izlazne osovine.
 • Da bi se telu dalo željeni položaj u odnosu na gornji šark, proverava se paralelizam prema krilu vrata. Za ovo podešavanje koriste se četiri vijka, dva sa svake strane bliže tela. Nakon finalne montaže, pričvršćeni vijci su zategnuti.
 • Štit za zaštitu od prašine postavlja se na izlaznu osovinu konstrukcije, a krila vrata su obešena na šarke.
 • Vijak postavlja željenu brzinu zatvaranja krila vrata. Kada okrenete glavu u smeru kazaljke na satu, zatvaranje vrata se usporava, a protiv nje se ubrzava.
 • Dekorativni zaštitni poklopac je pričvršćen.
Načini ugradnje postavljene bliže

Šema prilagođene instalacije

Ako vrata imaju nestandardne dimenzije ili veliku težinu, koristi se nestandardni raspored vrata. Da biste to uradili, instalirajte dodatne trake za montažu ili uglove. Njihov dizajn u svakom slučaju je razvijen na mestu, uzimajući u obzir sve nijanse.

Sa nestandardnom instalacijom možete koristiti sledeće opcije:

 • Ako je nemoguće pričvrstiti polugu na okvir vrata, postavlja se dodatni ugao montaže, a vijci su pričvršćeni u horizontalnoj ravni. Poluga je pričvršćena za ugao iznutra;
 • Na uglu je postavljena vrata bliže, koja je pričvršćena za gornji nagib kutije vrata, a poluga je pričvršćena na vrata;
 • Montažna ploča je montirana na vratima koja se prostiru iznad gornje ivice panela, a vrata su joj pričvršćena. Poluga je pričvršćena na okvir vrata na uobičajeni način;
 • Montažna ploča za vješanje postavljena je na okvir vrata, na kome je montirana samog vratila, a ručica je pričvršćena na krilo vrata;
 • Bliža vrata je fiksirana na standardni način, a poluga je pričvršćena za montažnu ploču.

Što je bolje dobiti bliže vratima, instalirajući je, detaljno je prikazano na video snimku u ovom članku.

Ovo je kratka tehnologija kako instalirati vrata bliže. Da biste produžili vek trajanja uređaja, tokom rada ne biste trebali naporno raditi prilikom zatvaranja vrata, zadržavanja ili guranja.

Nakon postavljanja vrata bliže vratima, potrebno je zaštititi strukturu od direktnog kontakta sa bilo kojim padavinama, kako bi se ulje zaštitilo od zamrzavanja. Pravilna instalacija strukture i usklađenost sa jednostavnim pravilima tokom rada obezbediće dug vek trajanja vrata blizu bilo kog dizajna.

Dodajte komentar